Szépség koldusa – Emlékezetes kötet.

      József Attila első verseskötete a Szépség koldusa 1922 őszén Juhász Gyula előszavával jelent meg Szegeden, háromszáz példányban, ebből száz famentes papíron. A füzetet hirdette a Makói Friss Újság november 12-i száma. Kötete ügyében több alkalommal is beutazott a szegedi Koroknay József nyomdájába, amely szerkesztőségként és kiadóhivatalként egyaránt funkcionált. Barátságot kötött a fiatalokkal,

Continue reading »

Ungvárnémeti Tóth László Kistokaj költője I. rész

    Ungvárnémeti Tóth Lászlóról részletes életrajzot nem találunk az interneten. A legbővebbet talán A magyar irodalom arcképcsarnokában olvashatjuk. A Wikipédia néhány mondatban elintézi a költőt. Korábban Kovács Sándor Iván: Weöres Sándor és Ungvárnémeti Tóth László című írása elérhető volt a miskolci egyetem oldalán, ám ez néhány éve lekerült. Fontosnak tartom, hogy legalább Kistokaj község

Continue reading »

A „nagylelkű kupléíró” és József Attila

Az Esti Hírlap 1982. április 8-i számában, Boríték címmel, Szász Péter kis cikket írt József Attiláról. E cikk az úgynevezett „kis színesek” közé tartozik, de nemcsak atmoszférateremtő erejével hat. Egy becses filológiai csemegét is kínál: egy sehol máshol meg nem jelent József Attila-szöveget, egy elismervényt. S ez a szöveg elég fontos ahhoz, hogy kicsit közelebbről

Continue reading »

Az Abaúj Antikvárium 86. könyvárverésén

86. könyvárverésünket június 6-án rendeztük Budapesten, amely különleges volt árveréseink sorában. Weöres Sándor nagyon korai verskéziratait, egy ismeretlen levelét és három a becenevén dedikált kötetét árvereztük. A kéziratok születése idején a költő mindössze 17-20 éves volt. Az irodalmárok számára minden bizonnyal kiemelkedő fontosságú verskéziratok. Ottlik Géza műveiből szintén egy becenéven dedikált kötetet árvereztünk “Cipi” becenévvel. Nagy sikerrel szerepelt árverésünkön Magyar László 1859-ben megjelent útinaplója.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cina, Cipi, Köbcsi Csacsi, Tili néni, Giga néni és a többiek

Előszó az Abaúj Antikvárium 86. könyvárveréséhez   A 300 tételes árverés bővelkedik ritkaságokban, de a legnagyobb meglepetés Weöres Sándor családi köréből származó korai verskéziratok, a költő egy levele és három különleges dedikált kötete, amelyeket becenevén “Cina” dedikált unokatestvéreinek. Ha már becenevek, akkor egy másik jeles irodalmárunk is árulkodik becenevéről: Ottlik Géza “Cipi” -ként dedikálta egyik

Continue reading »

Ady-rejtvény

„Drága Gyulám, köszönöm, hogy megakadályoztál szépnek indult versem megírásában – 1914 IX/11 Adybandi” ezzel a dedikációval találkoztam Ady Endre: A minden titkok verseiből című első kiadásának címlapján. A dedikáció alatt „Lula 1910. december 16.”, lejjebb autográf ceruzával írt megjegyzés „+) Mindenkém írása!”. A kötet tulajdonosa úgy vélte, talán Krúdy Gyulának dedikálhatta a szerző. Adyt ismerve

Continue reading »